Modlitba

MODLITBA K III. SVĚTOVÉMU DNI

PRARODIČŮ A SENIORŮ 2023

 

 Panno Maria, Matko víry a naděje,

vzore pro toto lidstvo pokřivené lhostejností,

učiň mě stejně ochotným jako jsi byla ty

přijmout Boží vůli, velebit a chválit jeho milosrdenství.

Maria, Matko statečnosti, ty, která znáš mé srdce,

nedopusť, abych ztratil odvahu.

S důvěrou odevzdávám svůj život do tvých rukou.

Uzdrav mé rány, kéž mě na cestě provází tvá něha.

Tvá přítomnost, Matko lásky,

nám umožňuje zakoušet radost z toho,

že vidíme naše rodiny sjednocené.

Pomoz mi předávat Boží něhu a lásku

vnoučatům a mladým, abychom se mohli modlit nejen za ně,

ale i spolu s nimi. Vyprošuj mi, Maria, dar Ducha Svatého:

kéž mě podpírá v mé slabosti, vdechuje útěchu do mého srdce,

abych mohl zanechat stopy víry mezi mladými,

svědectví o kráse života, vědomí, že život má svůj konec

a že za ním čeká Otcova náruč.

Amen.

Comments are closed.