Nebát se smrti

Matka Tereza zemřela 5. 9. 1997 ve věku 87 let na následky srdeční příhody. Takových příhod prodělala ve svém životě několik a jedna z nich se jí stala osudnou. Ještě téhož dne večer vyvěsily sestry na vstupní bráně mateřince nápis: „Matka Tereza se odebrala ke Kristu, se kterým se definitivně sjednotila.“ Indie vyhlásila dva dny smutku a vláda vydala oficiální prohlášení, že hodlá uspořádat státní pohřeb.

Matku Terezu pochovával kardinál Sodano, kterého pověřil Jan Pavel II. Den před pohřbem bylo tělo Matky Terezy vystaveno v chrámu svatého Tomáše. Ze všech koutů celého světa sem proudily tisícové zástupy, aby se s ní mohly rozloučit.

Pohřeb se konal týden po její smrti, tedy 13. 9. Pohřbu se zúčastnili představitelé snad všech zemí světa. Tělo Matky Terezy bylo zavinuto do indické vlajky, jinak byla oblečená do svého sárí, to jsou takové ty indické šaty a na své přání neměla na svých nohách sandály. Matka Tereza si přála být pochována jako prostá a pokorná služebnice. S bosýma nohama tak chtěla předstoupit před svého Pána. My všichni budeme před ním stát také bosí, bez ničeho, prostě takoví, jací jsme. Její tělo potom vezli asi čtyři kilometry a za jejím vozem kráčelo asi čtvrt milionu Indů. Ulice byly vyzdobeny velkými bambusovými větvemi.

Při pohřebním obřadu se četl úryvek z evangelia, také vybraný text z posvátných indických knih a jeden úryvek z Koránu. Představitelé všech velkých světových náboženství hledali ten nejvhodnější úryvek právě pro tuto událost. A snad k nejdojemnějšímu okamžiku došlo, když spolu s obětními dary přinesli také jednu malou tužku. O této malé tužce Matka Tereza často mluvila. Říkala o sobě, že je takovou malou tužkou v Božích rukou.

O dnešní památce myslíme na všechny naše zemřelé, ale zároveň máme před očima také svoji smrt. A od Matky Terezy se toho můžeme hodně naučit. Jednou budeme stát před Bohem bosí, tedy takoví, jací jsme a každý z nás je v Božích rukou malým, nepatrným, ale moc důležitým nástrojem, jako je třeba právě malá tužka.

Jinak Matka Tereza se smrti nebála. Často opakovala: „Až zemřu, vyjdou mi naproti všichni chudí. Všichni chudí, které jsem přijala a které jsem milovala. A Ježíš sám bude oblečen jako chudý.“ Takto si Matka Tereza představovala svoje setkání s Kristem.

Comments are closed.