Nepřítel

Existuje ďábel? Mnoho lidí dnes popírá jeho existenci. Dokonce i v době Ježíšově někteří teologové popírali existenci toho Zlého. Bible ale mluví až příliš jasně a popírat existenci ďábla si prostě nemůžeme dovolit. Samozřejmě, že člověk si musí dát pozor na to, aby ho zase neviděl všude. Takový člověk potom uvažuje asi takto: „Bolí mě hlava, za to může určitě ďábel.“ My ale víme, že on existuje a pohybuje se kolem nás. Obchází jako řvoucí lev, jak říká svatý Petr. Tohoto lva se ale nemusíme bát. On se má bát nás a ten důvod je v tom, že jsme pokřtění. Jsme Boží synové a dcery a Boží nepřítel to velmi dobře ví. Proto o něm můžeme s jistotou říci, že právě proto nás nenávidí. A když nám někdy chce ďábel něco dát, tak to nikdy není z lásky, protože on lásky není schopen. A když člověk přece jenom od ďábla něco přijme, tak za to potom také zaplatí. Představme si nemocného člověka, který prosí Boha za uzdravení. Bůh ale mlčí a neodpovídá. A tak tento člověk se obrátí na okultistu, na léčitele nebo nějakého šarlatána a ten ho nakonec uzdraví. V tomto případě neuzdravil Bůh, ale ďábel. Samozřejmě, že ten uzdravený z toho bude zmatený a bude si říkat: „Jak to, že Bůh mi nepomohl, a když jsem se obrátil jinam, tak mi bylo pomoženo?“ Víte, Bůh nás miluje a má pro nás tedy plán lásky. I když mě neuzdraví a já nevím proč, nerozumím tomu, tak vím, že Bůh mě má rád. Bůh mě miluje, satan nenávidí. A když ďábel odpoví na prosby člověka, není to z lásky, ale z nenávisti. Je to podvod. A co se stane? Člověk za to bude muset zaplatit. Proto nesmíme přijímat nic, co pochází od Zlého, i když je to dobré. On není schopen milovat. Ďáblové se dokonce nenávidí i mezi sebou, protože nejsou schopni lásky. Kdyby se milovali, peklo by přestalo existovat. Protože kdyby láska přišla do pekla, peklo by už neexistovalo.
Když se podíváme na dnešní evangelium, tak vidíme, že ne všechno, co ďábel nabízel Ježíši, bylo špatné. Co bylo špatné na tom, že by si Ježíš udělal z kamenů chleby? Co bylo špatné na tom, že by se najedl? Na tom by nebylo špatné nic. Proč to ale Ježíš neudělal? Protože to po něm nechtěl jeho Otec, ale ďábel. Když ho o něco prosila Maria, Ježíš to udělal. Když ho prosil Petr, aby utišil bouři, on to udělal. Ale nikdy neudělal to, co chtěl po něm nepřítel. Najíst se, by bylo pro Ježíše dobré, ale nabízel mu to ďábel a proto to Ježíš nemohl přijmout. On se snažil pouze o jednu věc – aby Ježíš odvrátil svůj pohled od Otce. Tak to dělá i s lidmi. Jde mu o to, aby odvrátili svůj pohled od Boha, aby jim samotný Bůh už nestačil. A protože člověku nestačí samotný Bůh, tak začne hledat např. východní náboženství, začne hledat sílu v sobě a je to!
Zajímavé je to, že ďábel nabízel Ježíši království celého světa. Jak to, že ta království patřila ďáblovi? Odpověď je asi tato a můžeme ji aplikovat nejenom na království, ale úplně na všechno. Jestliže království neslouží Bohu, ďábel může říci – toto je moje království. Jestliže rodina neposlouchá Boha, ďábel může říci – ta rodina nepatří Bohu, ale patří mně! Já mám nárok na tuto rodinu! Pokud křesťan podniká a nedodržuje křesťanské zásady, ďábel může říci – toto podnikání patří mně. Jestliže město neposlouchá Boha, ďábel si bude dělat nárok na toto město. Proto ďábel mohl tvrdit, že mu patří království světa. Ale Otcův plán byl, aby Ježíš zaplatil za tato království a za tato města. Ďábel měl ale jiný plán – já ti to všechno dám a odejdu, dám ti pokoj, jenom neposlouchej svého Otce. Ježíš byl pokoušen a ta pokušení byla přitažlivá, protože ona musí být přitažlivá. Zároveň nepřítel nabízí vždy něco, co je jednodušší. Hřích je totiž vždy jednodušší než ctnost. Být hříšníkem je jednodušší než být svatý. Představme si ženu, která se neustále hádá s mužem. Co udělá ďábel? Jednoho krásného dne jí pošle do cesty muže jiného, sympatického, který jí rozumí. To je jednodušší než se snažit o svatost. Tímto způsobem pracuje Boží nepřítel. A hlavně nezapomínejme – on je lhář od začátku a nenávidí nás. Proto od něho nesmíme nic přijmout, i když to bude dobré.
(podle E. V.)

Comments are closed.