Newtonova víra

Anglický fyzik Isaac Newton byl nejen velkým vědcem, ale také silně věřícím člověkem. Přinášíme jeho text, který svědčí o vědcově velké víře, a ve kterém se odráží jeho zbožnost:

Když byl Ježíš dítětem, znepokojil krále.
Když byl chlapcem, udivil učitele.
Když byl mužem, otřásl celým národem a základy Římské říše.
Nenapsal ani jenu knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které byly o něm napsány.
Nezaložil žádnou náboženskou školu, žádný vědecký ústav ani seminář. Ale všechny školy vzdělaných národů se nemohou pochválit tolika žáky jako on.
Nezřídil žádnou lékařskou ordinaci, ale uzdravil více nemocných duší než tisíce lékařů nemocných těl.
Ovládal zákony přírody, chodil po mořských vlnách, utišil bouři, sytil tisícové zástupy, léčil bez léků a křísil mrtvé.
Nepřátelé ho nemohli přemoci, satan ho nemohl zničit, ani hrob ho nedokázal zadržet. Nad vším zvítězil.
Nevelel žádné armádě, nebyl pomocí zbraní ani píď země. A přece žádný vojevůdce neměl tolik následovníků jako on.
Mocí své lásky, poselstvím evangelia přetvořil svět.
Velcí mužové přišli a odešli. On je stále s námi.
Mnozí lidé zklamali, ale on nikdy nikoho nezklamal.
Mnozí lidé zhřešili, ale on zůstal svatý, dokonalý, nejkrásnější ze všech lidských synů.
On je Spasitel světa. Můj Spasitel a obhájce u Boha. Jestli chceš, bude i tvůj.
(podle J. Š.)

Comments are closed.