O lásce

Když Ježíš mluví o lásce, jaký typ lásky měl na mysli? Co je to za lásku, o které on mluví? Latina má pro lásku pouze jedno stejné slovo, ale řečtina rozeznává několik typů lásky.

Nejnižší stupeň lásky je eros, tedy tělesná láska. Cílem této lásky je dosáhnout jakéhosi osobního uspokojení. Mnoho mladých lidí se dnes snaží pouze o tuto lásku. To je ale pouze první stádium lásky.

Další je potom fília, to je láska přátelská. Ta říká: já ti dám tolik lásky, kolik dáš ty mně. Jestliže se láska jednoho začíná umenšovat, u druhého také. Oni se mají rádi na stejné úrovni.

Třetí stupeň lásky je láska, které se říká storgé, a to je láska mezi matkou a dítětem. To je láska, která už není na stejné úrovni, protože láska mateřská je vždy větší než láska dítěte. Je to láska, která je zraňována, protože ta máma miluje, až je zraňována. Přesto ale ta máma pokračuje v lásce, navzdory tomu, že je zraňována. Přitom ale čeká, že to dítě, alespoň trochu bude opětovat její lásku, protože to čeká každá maminka.

A konečně nejvyšší stupeň lásky, to je agape. A to je láska křesťanská, to je láska, o které mluvil Ježíš, a ke které jsme povoláni. To je tehdy, když milujeme a nečekáme, že tu lásku dostaneme zpět. V těch typech lásky před tím, člověk vždy očekává, že za svou lásku něco dostane. Ale agape je stádium nejtěžší, do kterého není jednoduché dospět – miluji a přitom nic nečekám nazpět. A to je také láska Ježíšova. On nás vykoupil z rukou ďábla, aniž by čekal na náš souhlas. Miluje mě, aniž čeká odezvu. A můj hřích neumenšuje tuto Boží lásku ke mně. Ať už jsem velký hříšník nebo velký světec, Bůh mě miluje stejnou měrou. Žádný dobrý skutek nezvětšuje lásku Boží ke mně, žádný hřích nezmenšuje lásku Boží ke mně. Dobrý skutek otevírá víc dveře, abych tuto lásku přijímal, zatímco hřích dveře zavírá. Ale to není kvůli Bohu. Bůh mě miluje tak, jak mě miloval včera a jak mě bude milovat zítra. Je to láska, o které se říká, že je bezpodmínečná. Bůh neklade ani bariéry, ani podmínky. Podobným způsobem máme milovat i my.

To je agape. Láska, kdy mám rád a nic nečekám zpět. O této lásce mluví Ježíš v evangeliu a to je jeho nárok na nás. Milovat bez podmínek, tak jako miluje on nás. (podle E. Velly)

 

Comments are closed.