O pastýři

Jedna žena byla na dovolené ve Švýcarsku a na této dovolené chodila po horách. A jednou objevila při jedné takové túře v horách salaš. Rozhodla se, že navštíví pastýře, podívá se na ovečky a něco se také o ovečkách doví. I když se trochu bála, přece jenom zaklepala a vstoupila dovnitř. Uviděla pastýře, jak sedí na zemi a jeho stádo je kolem něj. Těsně vedle pastýře ležela na hromadě slámy jedna ovečka a hned na první pohled bylo vidět, že s touto ovečkou není něco v pořádku. Když se žena podívala lépe, tak si všimla, že má zlomenou nohu. Ženě bylo ovečky líto, a tak se zeptala pastýře, co se jí stalo. Dostala nečekanou odpověď: „To jsem jí udělal já.“ A pastýř se dal s touto ženou do řeči a začal jí vyprávět o této ovečce. „V mém stádu byla nejméně poslušná. Vůbec neposlouchala můj hlas a nešla za mnou, když jsem ostatní vedl na pastvu. Několikrát zabloudila a dostala se až na okraj velké strže. Nejen že byla neposlušná, ale sváděla i ostatní ovce na špatné cestičky. Ze zkušenosti s takovými ovcemi jsem věděl, že nemám jinou možnost než jí zlomit nohu. Když jsem jí druhý den přinesl jídlo, chtěla mě kousnout. Nechal jsem jí proto několik dnů samotnou. Po několika dnech jsem se vrátil. S radostí se najedla, olizovala mi ruku, a jak jen mohla, dávala mi najevo svoji poslušnost a lásku. Až se uzdraví, bude příkladem pro celé moje stádo. Žádná jiná ovečka nebude reagovat tak pohotově a nepůjde za mnou v takové blízkosti jako tato. Už nebude jiné odvádět pryč ze stáda, bude příkladem věrnosti a poslušnosti. Zkrátka v jejím životě nastane veliká změna. Skrze bolest se naučí poslouchat a milovat.“

Když jsem četl toto vyprávění o pastýři, tak mě napadlo, že někdy musí i Bůh podobným způsobem jednat s člověkem. Když si člověk nechce nechat říci, musí někdy Bůh zasáhnout takovým způsobem, aby člověka zachránil. A někdy musí zasáhnout i skrze utrpení a bolest. A možná také znáte mnohé lidi, pro které tato Boží škola, toto Boží jednání bylo moc a moc důležité. A člověk právě skrze toto utrpení se naučil Boha ještě víc milovat.

Comments are closed.