O víře

Svatým bratřím sv. Cyrilovi a sv. Metodějovi vděčíme za mnohé. Mimo jiné i za víru, kterou přinesli našim předkům.

Když mluvíme o víře, je třeba říct, že existují různé druhy víry. Tím základním druhem víry, je víra v Boha. Člověk věří v Boží existenci. Víme, že ateisté tuto Boží existenci popírají. V poslední době je vidět nárůst takového hodně bojovného ateismu, který je hodně agresivní. Zajímavé je, že tento ateismus má nejvíce zastánců ve Spojených státech. Na druhé straně se objevuje ateismus umírněný. Ten říká asi toto: My jsme to s tou nenávistí přehnali. Snažme se vzít z náboženství to, co je dobré, pochopitelně s výjimkou Boha. Je třeba se ale podívat i do vlastních řad. V poslední době se začíná používat termín křesťanský ateista. Kdo to je? To je člověk, který říká, že věří v Boha, ale žije tak, jako by Bůh nebyl. Možná, že někoho takového znáte i ze svých rodin – to je křesťanský ateista. Dalším stupněm víry, je víra zachraňující – tady už člověk věří v Ježíše Krista a jeho oběť na kříži. Dalším stupněm je víra důvěřující – ta je zaměřená na Boží prozřetelnost. Věřím, že Bůh má se mnou dobrý plán. A nakonec je zde víra očekávající, nebo také charismatická – to je víra v Boha, který jedná, je to víra v zázraky, v uzdravení. To je charisma víry. Tuto víru nemá každý. Když Ježíš u někoho viděl takovou víru, byl vždy dojat – ať to byla víra syroféničanky, setníka, ženy s krvotokem. Tato víra vždy přinutila Ježíše k jednání. Naopak byl vždy zklamán, když tuto víru neviděl – ať už to byl Petr, který se začal topit, nebo apoštolové, kteří budí Pána v bouři. Tam byli učedníci vždy naopak pokáráni za slabou víru a pochybnosti. Není snadné mít charismatickou víru, ale právě tuto víru Ježíš od nás očekává.

Naši zemi již několikrát navštívil známý evangelizátor otec Pat Collins. Je to kněz, který má dar uzdravování. Jednou týdně se modlí za jednom předměstí Londýna za uzdravení. Tento kněz vyprávěl, jak se dostal k této službě. On učil studenty na jedné střední škole a často jim vyprávěl o Boží moci. Na této škole byl dobrý fotbalový tým a stalo se, že před důležitým semifinále se zranil klíčový útočník. Chodil celý shrbený, bolela ho záda, v noci nemohl spát. A tak jeho kamarádi přišli za knězem a říkají: „Otče, vy nám pořád mluvíte o Boží moci, tak se pomodlete za toho našeho nemocného útočníka.“ Potom přišel i ředitel školy: „Otče, nemohl byste něco udělat, my toho chlapce moc potřebujeme.“ Otec Collins se kroutil, vymlouval, říkal: „Když za mnou přijde on sám, tak se s ním pomodlím.“ A tak fotbalový útočník nakonec přišel. Po vyučování šli spolu do třídy. Kněz se ptal toho nemocného chlapce: „Věříš tomu, že víra může pohnout i horou?“ „Otče, já tomu všemu věřím, ale nevěřím tomu, že to Bůh může udělat teď v této chvíli.“ Kněz mu na to povídá: „Tak to jsme na tom podobně. Ale aspoň to zkusíme.“ Potom položil ruku na nemocná záda toho chlapce a začal se modlit. A jak se modlil, tak zjišťoval, jak v něm roste víra a cítil, že se s chlapcem něco děje. Proto se ho zeptal: „Cítíš něco?“ „Otče, já se cítím čím dál tím hůř.“ „Nedívej se na bolest, ale dívej se na Ježíše,“ povídá kněz. „Uvidíme, jak se budeš cítit zítra.“ Příští den ráno kněz přišel do třídy. Chlapec seděl v první lavici. Otec Pat se ho zeptal: „Jak se cítíš?“ „Já se cítím lépe,“ odpověděl chlapec. „Dokonce jsem se po dlouhé době dobře vyspal!“ Potom vyšel z lavice a začal se uklánět, záda byla naprosto v pořádku. Tak začala služba uzdravování v životě tohoto kněze. On má tuto charismatickou víru. A tuto víru očekává Bůh i od nás.

Víte, kde je v současné době nejvíce zázraků? V Africe, protože Afričané mají tuto víru. Oni vůbec nepochybují o tom, že Bůh může dělat divy a zázraky. Tuto víru museli mít i sv. Cyril a Metoděj. Jinak by u našich předků neuspěli. Naši předkové uvěřili proto, že tito bratři zde vykonali mnoho divů a zázraků. Jinak by slovanští bratři s touto vírou nemohli uspět. Kéž by i nám Duch svatý daroval něco z této jejich víry. Z víry, která věří v Boží moc, která věří na zázraky.

Comments are closed.