Perla

Podobenství o perle velmi dobře známe. A tak máme před očima hned ten klasický výklad, který zaznívá z kazatelen – nebe, to je vzácná perla a tu perlu je třeba získat za každou cenu. Nebát se obětí, obětovat všechno pro tu hodnotu nejvyšší, tedy pro nebe. To je jistě v pořádku, ale tento výklad naráží na jeden problém. Kupcem, podle tohoto klasického výkladu, bychom měli být my. My bychom měli koupit tuto perlu. Ale pozor – nebe se nedá koupit! To si nemůžeme ani zasloužit: ani posty, ani modlitbami. Nebe mohu dostat pouze jako dar, dar zdarma daný. Čili co teď?

Na podobenství se můžeme podívat i opačně. Obchodník, to je Ježíš, perla, to je zase Boží lid. Dokonce můžeme říci, že je to každý z nás. Každý z nás je ta vzácná perla. On nás koupil a to za nejvyšší cenu. On skutečně dělá všechno pro to, aby nás do nebe dostal. Škoda, že si to lidé tak málo uvědomují.

Jak vlastně vznikne perla? Perla vzniká z velké bolesti. Z živých ran. Např. perlorodka je maličký živočich, který žije ve své lastuře. A najednou do lastury vnikne malé zrnko písku. A toto zrnko se začne zarývat do těla perlorodky. Perlorodka se nejdříve brání a snaží se toto zrníčko vypudit ven. A tak toto zrníčko se ještě víc zařezává do těla perlorodky a způsobuje jí ještě větší bolest. A proto perlorodka nakonec přijme toto zrníčko, ale aby jí už tolik neubližovalo, tak začne vyrábět zvláštní hmotu, kterou toto zrníčko začne pomalu, ale jistě obalovat. A mnohdy ho obaluje i celá léta – až nakonec z malého, ostrého, špičatého zrníčka písku, se stává malá, krásná, navíc velmi vzácná kulička – a to je perla. Perla se zrodila z bolesti perlorodky, proto je tak drahá a vzácná.

S námi lidmi je to podobné. Tato ostrá zrníčka, to jsou zkoušky, trápení, bolesti našeho života. Je to něco, co se nám zarývá do srdce, do naší duše, něco co bolí. Člověk se nejprve brání, nechce přijmout utrpení a těžkosti. Až nakonec přijme i to těžké, co přichází a začne obalovat tyto ostré kamínky. Začne je obalovat modlitbou, tím že to nahlédne z pohledu Boží vůle, kdy možná až po létech tento kamínek už není tak ostrý, už tak nebolí, už je z něho kulička – nádherná perla, něco co člověk vytvořil s Boží pomocí. Kdy dokázal přijmout utrpení a přetvořit ho v něco, co je v Božích očích nesmírně cenné a vzácné.

I my tedy můžeme vytvářet vzácné perly – je to přetvořené utrpení v Boží požehnání a milost. Perly se rodí z utrpení!

Comments are closed.