Pozvání

Dnešní neděle (28. v mezidobí) nám předkládá podobenství o pozvání na svatební hostinu. Někdy se toto podobenství také vykládá jako podobenství o hostině, tedy mši svaté, na kterou jsme také zváni. Nás to vede k zamyšlení, jak si my chráníme sváteční den, tedy neděli. Jak vypadá naše prožívání svátečního dne?

Představme si neděli v rodině. Tatínek sedí v autě a čeká na ženu s malými dětmi. Pořád nejdou. On je nervózní a neustále se dívá na hodinky. Mezitím doma se děti ptají jeden přes druhého: „Kde mám tričko?“ „Kde mám kalhoty?“ Nakonec dobíhají k autu, dveře se zabouchnou a jede se do kostela. Ke kostelu přijede auto na poslední chvíli a všichni zadýchaní vejdou dovnitř. Děti se usadí a začínají se nudit. Varhany burácí a věřící povstávají. Toto je neděle v mnoha našich rodinách. Je to bitva s časem a celkově to je ponurý obrázek. Tímto způsobem ale mnozí prožívají neděli. Měl ale toto Pán na mysli, když ustanovil eucharistii? Je toto druh bohoslužby, na který se věřící v prvotní církvi tak těšili, že riskovali své životy? Co se to stalo se slavením neděle?

Neděle bohužel už není dnem odpočinku, ale tvrdé dřiny. V neděli už lidé neodpočívají, ale dohánějí resty. Seká se tráva a pere se prádlo. Dodělávají se práce, které lidé nestihli. Světit sváteční den znamená pro lidi 16 hodin práce. Neděle už neznamená nedělat, ale dělat! Můžeme si jen tak pro zajímavost udělat seznam věcí, které děláme v neděli.

Škoda, že lidé zapomněli na to, že při mši jde o zpřítomnění Kristovy oběti na Kalvárii a my jsme zváni, abychom vstoupili do této skutečnosti. Člověk může přijímat živého Krista v eucharistii. Svět nemůže utišit náš hlad, ale eucharistie ano. Nedělní ráno bychom se měli těšit na setkání s ním. Představme si dítě, které nemůže dospat, protože má narozeniny a těší se na dárky! Stejně tak bychom se měli těšit na bohoslužbu.

Jeden známý, který chodí do jedné městské farnosti, mi jednou řekl: „Víš, co mi vadí na mši? Kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic a já z toho nic nemám.“ Řekl jsem mu: „Mně se na mši líbí zase to, že i když kázání nestojí za nic, hudba nestojí za nic, stejně přijímám Krista.“ On je přece ten nejdůležitější, on je ta střelka kompasu, která ukazuje k Bohu. A samozřejmě, že si můžeme položit i některé otázky, které souvisí s prožíváním bohoslužby. Znám texty, které se při mši čtou jenom hlavou nebo také srdcem? Poklekám ze zvyku nebo z pokory? Chodím k přijímání nebo přijímám Pána? Čekám, až dostanu požehnání a potom rychle opustím kostel?

A ještě několik praktických rad: na mši je třeba chodit včas. Člověk přijde dřív, pěkně se usadí a připraví. Na neděli se připravím také tím způsobem, že si přečtu texty, které se budou v kostele číst. A především – nechme se oslovit Bohem. Pokud nás při mši nic neoslovilo, pravděpodobně nám něco uniklo. Bůh nám přece nedaroval mši, abychom se cítili mizerně. Je tady pro nás a je nám dostupný. Raději by zemřel, než aby žil bez nás. (podle M. H.)

Comments are closed.