Pravda o nás

V evangeliu 6. neděle velikonoční Ježíš mluví o tom, že jeho Otec pošle Přímluvce, Ducha pravdy. My se proto krátce zamyslíme nad slovem pravda a nad tím, jaká je pravda o nás samotných.

Lidský život se dá přirovnat k oknu a toto okno má takové čtyři části.

Ta první část, nebo ten první díl okna představuje to, co je známo mně i jiným. To je to, co člověk netají a neskrývá. Je to vlastně to, co o nás všichni vědí, a co víme o sobě i my. Ať je to například povolání, které vykonáváme, ať to jsou naše koníčky…čili toto okno tvoří všechno to, co se o nás všeobecně ví.

Druhou část okna tvoří to, co vím já, ale druzí to neví. Sem patří především naše slabosti, kterými se nechlubíme rádi, a které jsme schopni odhalit svému zpovědníkovi, popřípadě těm skutečně nejlepším přátelům. Jde tedy o to, co před druhými skrývám.

Třetí část okna tvoří to, co já nevím a druzí ano. Jsou prostě skutečnosti v našem životě, které nejsme schopni dobře a jasně vnímat, ale druzí to vnímají, protože se na nás dívají. A tak zatímco my si to a to neuvědomujeme, naši přátelé to vnímají velmi zřetelně. Například nám všichni budou říkat, že jsme pyšní, ale my to tak vůbec nebudeme vidět ani vnímat. A přesto ti druzí budou mít pravdu. Všichni to budou vědět, jenom my ne.

A čtvrtá část okna to je to, co neznám ani já, ani druzí. To jsou ještě neobjevené síly a slabosti. Člověk totiž nikdy nemůže vědět, co v něm dříme a jak by se zachoval, dokud tu situaci neprožije sám na vlastní kůži. Je lehké někoho odsoudit, ale otázka je, co bych dělal já na místě toho člověka, kdyby mě potkalo něco podobného. Je lehké odsoudit ženu za to, že šla na potrat, ale jak bych se zachoval já, kdybych se ocitl v podobné situaci? Toto čtvrté okno tedy představuje to, co o sobě nevíme ani my, ani druzí.

A teď jak to je s tou pravdou o nás samých. Je to tak, že čím je větší to první okno – tedy to, co víme o sobě, a co nás vědí druzí, tím víc žiji v pravdě, tím víc jsem svobodný a tím menší jsou potom také ta zbývající tři okna. Čím víc se toho o mně ví, tím víc žiji v pravdě, tím jsem dospělejším člověkem.

Svatý Pavel později odhaloval své slabosti všem lidem, protože byl svobodným člověkem a nechtěl před nimi nic skrývat. Díky jeho dopisům máme nádherným způsobem zmapovaný celý jeho život včetně jeho slabostí. My známe celkem podrobně jeho zápasy a boje. Stejně tak Ježíš nám nic nezatajil. Nestyděl se ani plakat před lidmi. On neměl co skrývat.

(podle E. V.)

Comments are closed.