Společně

Spojme se v této složité době,
kdy čelíme pandemii COVID-19,
ve společné modlitbě.
Můžeme se modlit
například tuto modlitbu:

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše i těla,
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí
v této obtížné době plné dezorientace a obav
v mnoha místech Evropy i světa
a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost hlavám státu,
dej sílu a odměnu našim lékařům,
zdravotníkům a dobrovolníkům,
dej věčný život zesnulým.
Neopusť nás v dobách zkoušky,
ale vysvoboď nás ode všeho zlého.
O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Maria, matko uzdravení a naděje,
přimlouvej se za nás!

***
Pod výzvou jsou podepsáni předsedové institucí zastupujících biskupské konference evropských zemí, CCEE a COMECE.
kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE
kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE
St. Gallen a Brusel, 11. 3. 2020
***
Zdroj: cirkev.cz a weby COMECE a CCEE. Přeložila HP.

Comments are closed.