Sv. Josef dělník

Ještě v nedávných dobách, v dobách prvomájových průvodů jsme byli zahlcováni různými hesly a transparenty. Jedním z nich bylo také ono: „Kdo nepracuje, ať nejí.“ Ale v bibli to čteme trochu jinak: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ Mezi člověkem, který nepracuje a tím, který pracovat nechce, je přece velký rozdíl!

A právě dnešní den (1. května) si připomínáme svátek sv. Josefa Dělníka, Josefa jako člověka pracujícího. Jako někoho, kdo nebere svoji práci jako něco nepříjemného, jako nějaké těžké břemeno, ale jako Boží dar a způsob osobního posvěcení se. Práce je něco, co mu dělá radost a co sám dělá rád a z lásky k Bohu – a v tom je ten největší smysl naší práce.

Ve středověku postavili v jednom městě kamenný chrám s vysokou kamennou věží. Na vrcholu věže pracoval kamenický tovaryš. Dělal už ty závěrečné práce – tesal do kamene kamenné květy.

Několik týdnů tam pracoval v závratné výšce na vratkém lešení, tesal a hladil kámen. Lidé z ulice ho viděli pouze jako malou nepatrnou tečku, nikdo nevěděl, co tam vlastně tvoří, ani stavitel se o něj moc nestaral. Staviteli bylo jedno, jak práce dopadne, protože tovaryšova práce zůstane navěky lidskému oku neviditelná.

Ale tovaryšovi to jedno nebylo, jak zpracuje svůj kámen. V potu tváře pracoval jako by tvořil ozdobu pro královskou korunu, která bude vystavena statisícům očí. Svou duši vtěloval do kamenných květů, které tesal v závratné výši. Své dílo dělal pro toho, jehož Slunce bude jako oko po staletí pohlížet na jeho dílo. Jeho Slunce i Měsíc budou obdivovat tyto kamenné květy a Boží oko bude vědět, že v něm je uloženo umělcovo srdce.

Tento mladík znal velmi dobře slova apoštola Pavla: „Cokoliv děláte, dělejte ze srdce pro Boha.“ Nikdo ho neviděl, ani nekontroloval. Mohl zcela klidně svoji práci ošidit a skončit ji mnohem dřív. Nikdo by koneckonců nic nepoznal…Mladý tovaryš však nepracoval ze zištných důvodů. Pracoval ale z lásky a sám se tak vtěloval do své práce, která ho naplňovala radostí.

Tak to dělal i sv. Josef, tak bychom to měli dělat i my, protože v tom je nejvyšší smysl práce.

 

Comments are closed.