Svatá Monika

Kdysi jsem slyšel takové přirovnání, které se mi moc líbilo, a sice že křesťanská matka, správná křesťanská maminka, je jako takový maják. Nevím, jestli jste někdy viděli maják na vlastní oči. Maják stojí pevně, nehnutě, je to symbol bezpečí. Maják zároveň svítí lodím na cestu, chrání je před nebezpečím. A totéž je vlastně role maminky. Ona je pro své děti takovým majákem. Je pro ně jistotou, bezpečím a ukazuje správný směr. Děti z tohoto pohledu jsou těmi lodičkami. Děti tvoří flotilu, které maminka jako maják svítí na cestu. Z toho je také vidět, co je prioritou věřící maminky – je to láska k Bohu, potom k manželovi a dětem.

A pokud někdy nějaká matka byla skutečným majákem, tak to byla právě svatá Monika, maminka svatého Augustina. Od chvíle, kdy ho porodila, tak se za něho modlila. Bohužel ale její syn vyrůstal jako pohan. Na univerzitě v Kartágu neměl nejlepší přátele a studentská léta prožil v radovánkách a nemorálnosti. Dosáhl výtečného vzdělání. Přitom ale s jednou ženou žil 15 let a měli spolu syna, ačkoli se Augustin s ní nikdy neoženil. Nakonec vstoupil do sekty.

I když Augustinova duše na tom byla prabídně, Monika se nepřestávala modlit za svého syna. Monika jednoho dne navštíví pana biskupa a prosí ho o pomoc. Pan biskup jí ovšem řekl: „Nech ho tam, kde je. On jednou pozná pravdu.“ Když ale Monika naléhala na biskupa, aby jejímu synovi promluvil do duše, tak jí řekl: „Neboj se, syn tolika slz se přece nemůže ztratit. Syn tolika slz nemůže zahynout.“ Tato slova zapůsobila na Moniku jako balzám.

Monika zůstala tím věrným majákem, který neustále ukazoval Augustinovi na Boha. Modlitby Moniky způsobily, že Bůh posílal v Římě Augustinovi do cesty věřící lidi. Augustin začíná číst Pavlovy listy, pak se ho dotkne Duch svatý a konečně mu otevře oči. Augustin se stává křesťanem. Později napsal desítky knih a stovky kázání. Stal se jedním z největších myslitelů křesťanství. Nedlouho poté, co se syn obrátil, Monika řekla, že splnila svůj pozemský úkol a že může odejít. Zemřela nedlouho po synově obrácení ve věku 56 let.

To je maminka jako pevný maják, který ukazuje cestu.

Jeden z nejstarších majáků v Americe pochází z roku 1870. V průběhu sta let se ovšem stalo, že voda se přiblížila k tomuto majáku na vzdálenost 40 metrů a hrozilo, že maják se zřítí do moře. O maják se rozpoutal velký boj. Po 12 letech sporů se stalo, že maják byl posunut o několik set metrů. Zdá se, že na dalších sto let bude zase pevně stát. Kongres vynaložil na záchranu tohoto majáku 10 milionů dolarů. Proč to kongres udělal? Protože se vyplatí bojovat za záchranu důležitých orientačních bodů.

A takový by měl být i náš postoj k mateřství a k rodině. To je tak důležitý záchytný bod, že je třeba, abychom ho za každou cenu chránili.

Comments are closed.