Svatý kříž

HYMNUS ze svátku Povýšení svatého Kříže (14. 9.)

Kříži věrný, ze všech stromů

vzácný strome jediný,

žádný se ti nevyrovná

listím, květem, ovocem.

Blahé dřevo, blahým hřebem

blahé drží břemeno.

Opěvujte, ústa, vavřín

v slavném boji získaný,

o skvělém vítězství kříže

pějte slavný chvalozpěv:

kterak Vykupitel světa

obětován zvítězil.

S prarodiči svedenými

Tvůrce soucit projevil:

zakázaný plod když snědli,

a tak smrti propadli,

naznačil, že jiné dřevo

vzniklou škodu napraví.

Svatý kříži, ty jsi nesl

za hřích lidstva smírný dar,

stal ses novou archou spásy

světu, který ztroskotal,

z tebe stéká k spáse světa

Beránkova svatá krev.

www.catholica.cz

Comments are closed.