Symbol lásky

Kříž je symbolem naděje a předzvěstí vítězství. Především je ale symbolem lásky. O tom vypráví dva malé příběhy. Součástí těchto příběhů je kříž, na kterém je ukřižovaný Ježíš, přičemž jeho pravá ruka je utržená z hřebu a vychýlená dopředu.

První takový kříž se nachází v jednom španělském kostele přímo nad zpovědnicí, a vztahuje se k němu tato legenda: Ve zpovědnici sedával starší kněz a tento kněz byl hodně přísný. Občas se mu stávalo, že ztrácel trpělivost s lidmi, kteří přicházeli ke svátosti smíření. Jednou přišel jistý člověk, který měl na svědomí hodně těžké věci. Kněz ho napomenul a povzbudil. Ovšem za měsíc tento člověk přišel znovu s tím stejným proviněním. To už kněz ztrácel trpělivost. Napomenul kajícníka a řekl, ať se už příště tyto hříchy neopakují. Neuplynul ani měsíc a onen člověk tu byl zase a opět s tím stejným. To už kněz zcela ztratil trpělivost, rozkřikl se na onoho hříšníka a tentokrát mu odmítl dát rozhřešení. Když kněz odmítl rozhřešit toho člověka, najednou se ozvalo jakési zapraskání. Kněz i člověk, který se zpovídal, se podívali nahoru nad sebe a viděli, jak se Ježíšova pravá ruka vytrhává z hřebu, Ježíš povídá nejdříve knězi: „Mlč! Ty jsi nezemřel za tohoto hříšníka, ale já ano.“ Potom se Ježíš obrátil k tomu člověku, udělal před sebe znamení kříže a říká: „Uděluji ti rozhřešení.“ To je legenda a příběh ze Španělska. Kříž jako nástroj odpuštění a lásky.

Další příběh nás zavádí do jedné katedrály, kde mají umístěný velký kříž, který má dvě zvláštnosti. Ta první je trnová koruna, která je celá ze zlata a je vykládaná drahými kameny. Její hodnota je obrovská. Druhou zvláštností je Kristova pravice, která je vysunutá dopředu a navíc je zlomená. Legenda vysvětluje proč.

Před mnoha lety vymyslel jeden zloděj dokonalý plán, jak se zmocnit vzácné koruny ze zlata a drahého kamení. Jednoho dne se spustil ze střešního okénka po provaze a houpáním se dostal až ke kříži. Vzal nůž, aby odlomil vzácnou korunu od Kristovy hlavy. Strčil tedy nůž pod korunu a vší silou se ji snažil oddělit od hlavy. Zkoušel to znovu a znovu, ale koruna držela pevně. Potom se mu nůž zlomil, lano nevydrželo veškerý ten nápor, až se nakonec utrhlo. Zloděj by se roztříštil na podlaze katedrály, ale ruka ukřižovaného se v té chvíli pohnula a zloděje zachytila v letu. Ráno, když lidé přišli do katedrály, naskytla se jim zvláštní podívaná. Nahoře uviděli živého a zdravého zloděje, jak ho pevně a láskyplně drží ukřižovaný Ježíš.

Comments are closed.