To mě mrzí!

Spisovatel David Torkington vzpomíná na jednoho ze svých spolužáků. Na všechny dělal obrovský dojem. Vždycky ho totiž všechno strašně mrzelo. Strašně ho mrzelo, když po sobě neumyl vanu. Strašně ho mrzelo, když vyjedl celou ledničku, strašně ho mrzelo, když Davida nechal půl hodiny čekat, strašně ho mrzelo, když si bez dovolení půjčil auto a potom ho vrátil s prázdnou nádrží. Problém byl ale v tom, že ho to vůbec nemrzelo, a své chování nezměnil, ať se dělo cokoliv. Říct, že vás něco mrzí, je jedna věc. Myslet to vážně, je věc druhá. Myslíte-li to vážně, jistě s tím něco uděláte. Příště umyjete vanu, přijdete včas, vrátíte auto s plnou nádrží.
Toto se stalo před mnoha léty, kdy bývalo zvykem chodit ke svátosti smíření téměř každý týden. David tak každý týden vyznával, že bude lepší, ale za týden přišel opět s těmi stejnými hříchy. Pokaždé říkal, že ho to moc mrzí, ale seznam hříchů byl stále stejný. A tak David byl na tom podobně jako jeho přítel. Nejvíc šlo ale Davidovi na nervy, že si ho jeho kamarád moc nevážil. Protože kdyby si ho vážil a měl ho skutečně rád, něco by pro něho udělal. David si také uvědomil, že kdyby měl Boha skutečně rád, seznam jeho hříchů by se také musel zkrátit a četnost hříchů by se musela zmenšovat.
Tyto myšlenky ho přivedly zpět k modlitbě. Říci – to mě mrzí, je skutečně jednoduché, je tak snadné projít úkonem kajícnosti, aniž by to člověk myslel vážně. Pokud nás to ale skutečně mrzí, nejen řekneme, že nás to mrzí, ale snažíme se s tím něco udělat, a to znamená obrátit se k tomu, který nám může pomoci.
Proto Jan Křtitel, ale potom i Ježíš tak často vyzývali k obrácení a pokání. Slovo, které Ježíš používal, pochází z hebrejského slova „šub“, což znamená vrátit se. Ve Starém zákoně je často užito ve smyslu vrátit se domů, vrátit se k Otci. Takto ho používal Ježíš, když hlásal radostnou zvěst, že máme nejen Boha, který je Otec, ale milujícího tatínka, který nám ustavičně dává svůj život. Naše životy se radikálně změní jen tehdy, jestliže se svobodně rozhodneme obrátit a otevřít se lásce, která stále čeká, aby nám odpustila a aby nám dala sílu začít znovu, bez ohledu na to, kolikrát upadneme. Jen on nás může přetvořit v nové muže a nové ženy.

Comments are closed.