Ve stresu

V naší společnosti neustále přibývá stresu a napětí. Statistika říká, že nejvíce stresovanými lidmi jsou manažeři, ale můžeme klidně říci, že stresovaní jsou už i malí školáci, na které jsou kladeny velké nároky.
Od roku 1800 do roku 1900 se informace ve světě zdvojnásobily. Dnes se ale informace zdvojnásobují každé 3 – 4 roky. Pouze ve světě fyziky a chemie vyjde každý rok na 600 000 nových článků. A samozřejmě, že ten, kdo chce udržet krok, musí mít o těchto nových článcích a výzkumech dobrý přehled. Přibývá tedy informací, ale také stresů a napětí. S tím také přibývá strachů a přibývá lidí, kteří potřebují léky. Zdravotnický systém má také proto poměrně vážné problémy. Psychologové mluví o šoku z budoucnosti. Mnoho lidí si klade otázku: „Jak to se mnou bude, co bude dál, jakou mám budoucnost a jakou budoucnost má svět, ve kterém žiji?“ Šok z budoucnosti!

Takové problémy měli ale lidé už dávno. Už v dřívějších dobách lidí prožívali stresy, napětí, obavy a strachy. Dokonce už v jednom žalmu žalmista píše: málem jsem se zbláznil!
Má tato situace ale nějaké řešení? Co můžeme dělat, abychom se ubránili stresům a napětím, které prožíváme? Svět nám nabízí různá řešení. Nabízí nám autohypnózu, relaxační cviky, jogging a jak se vůbec všechny tyto relaxační techniky jmenují. To je řešení, které nám nabízí tento svět: uvolnit se, relaxovat apod.
Recept pro věřícího člověka najdeme v Božím slově. O Popeleční středě se čte evangelium, kde nám Ježíš nabízí svůj návod. Řekl bych, že je to návod, jak se nezbláznit. Co tam Ježíš říká, jaké kroky on navrhuje?

1/ Jdi do komůrky
2/ Zavři se – všeho nechat, teď jde o mě. Jít k prameni, třeba jenom na pár minut.
3/ Modli se – přijmout nadpřirozenou moc, vyrovnanost, jistotu…
4/ Bůh vidí, co je skryté – zde můžeme plakat, smát se…
5/ Odplatí ti – je tu řeč o Boží odměně! Lidé se často ptají, co z toho budou mít, když budou sami se svým Bohem, berou to jako ztrátu času.
Ale to je odměna: přijde vyrovnanost do duše, Ježíš mi v modlitbě dá sílu, abych zvládal napětí i stresy.

To je tedy Ježíšův návod, jak se nezbláznit. Každý den alespoň na chvíli všeho nechat. Opustit rádio, televizi, telefon, mít tak odstup od stresu a v modlitbě pookřát, nabít se Boží silou, najít klid a vyrovnanost a potom znovu s důvěrou čelit životu.

Comments are closed.