Nový život

Vzkříšení je zásadní téma celého křesťanství. A samozřejmě i pro křesťany je to téma těžké. My sice víme, že bez smrti to nejde, že život bez smrti neexistuje, ale na druhé straně uvažujeme o člověku čím dál tím víc jako o hmotě. A právě ta představa, že jednou všichni vstanou z mrtvých, dělá modernímu člověku velké problémy. Především je to proto, že lidé o sobě uvažují jako o pouhé hmotě.

Asi před sto lety se otázkou vzkříšení začal zabývat ruský filosof Fjodorov. On tak chodil po Kremlu a při tom si uvědomil, že tam jsou všude tisíce zemřelých. A co teprve zemřelí na celém světě? A až přijde vzkříšení, kam se všichni podějí? Naše zeměkoule nebude schopná pojmout všechna tato vzkříšená těla. Proto je potřeba – usoudil Fjodorov – aby vzkříšení bylo záležitostí vědy a aby se vzkříšení začalo regulovat. A potom ty vzkříšené budeme posílat na jiné planety. A na jednu takovou přednášku filosofa Fjodorova přišel jednou i mladý vědec Ciolkovskij a tyto myšlenky ho natolik oslovily, že začal vymýšlet rakety a i když se nám to bude zdát neuvěřitelné a absurdní, tak z této myšlenky filosofa Fjodorova povstala celá kosmonautika, která původně měla vzkříšené nebožtíky vyvážet na jiné planety, kam by se vešli. To je velice bizarní představa, která svědčí jenom o tom, tak to vypadá, když se člověk začne vnímat pouze jako hmota. A je vidět, že představa vzkříšení dělala a dělá lidem problémy.

Jedna novinářka dělala anketu na téma: „Co pro vás znamenají Velikonoce?“ Náhodně zastavení lidé na ulici dávali různé odpovědi: „Několik dní volna… nákupy… stres… velký úklid… dovolená…“ Tyto odpovědi ji ale neuspokojovaly. Už to chtěla vzdát, když zpozorovala malé děvčátko, které vycházelo z květinářství. Zeptala se jí: „Mohla bys mi povědět, co pro tebe znamenají Velikonoce?“ Děvčátko chvíli přemýšlelo a pak odpovědělo: „Velikonoce pro mě znamenají tolik jako nový život. Ježíš Kristus za nás zemřel na kříži a na Velkou noc vstal z mrtvých. Tím nám řekl, že i my jednou vstaneme z mrtvých a budeme mít nový život. O Velikonocích máme myslet na to, že smrtí všechno nekončí.“ Novinářka byla zaražená touto odpovědí malého děvčátka. „To ti řekla maminka?“ zeptala se překvapeně. Děvčátko přikývlo: „Ano, to mi řekla chvilku předtím, než minulý rok zemřela, právě o Velikonocích.“ Chvíli zápasila se slzami a pak pokračovala: „Teď jí jdu odnést na hrob květiny. Ale ona je stále se mnou, já to vím! Protože ona žije dál, i když už umřela.“ Novinářka ještě dlouho přemýšlela o slovech tohoto děvčátka. Jasně cítila, že toto malé dítě nejlépe pochopilo smysl velikonočních svátků. Krásná odpověď malé holčičky, která zahanbuje mnohé dospělé!

Víra ve vzkříšení je tedy základní kámen naší víry. V postní době slyšíme slova: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš!“ Kristovo vzkříšení nám ale zase připomíná: „Pamatuj, že nejsi jenom prach. Ty jsi něco mnohem víc.“ A to je pravý a skutečný důvod naší velikonoční víry a radosti!

Comments are closed.