Vztahy

Na jednom kopci stál velký a krásný klášter. Žila v něm početná komunita řeholníků. Do kláštera přicházeli mladí mužové a žádali o vstup do řehole. V klášteře se slavila nádherná liturgie a turisté z daleka přijížděli, aby se účastnili mše svaté v klášterním kostele. Klášter vzkvétal a prosperoval.

Po určité době se ale situace začala měnit. Klášter začal upadat. Mladí muži už neměli zájem o vstup do kláštera. Liturgie ztratila svůj lesk a krásu. Mniši se znepokojením sledovali krizi, která se začala šířit celým klášterem. Přemýšleli, jak krizi vyřešit, ale nenapadalo je žádné řešení. Proto představený kláštera svolal bratry a dohromady přemýšleli, co dělat. Jak to udělat, aby byl klášter opět tím, čím byl předtím. Nakonec se rozhodli, že představený navštíví nějakého moudrého muže a poprosí ho o radu.

Představený tedy nasedl do letadla a letěl až do Indie, kde navštívil svatého moudrého poustevníka. Řekl mu: „Otče, pomozte nám. Náš klášter vzkvétal a najednou je všechno pryč. Prožíváme úpadek, krizi, a nevíme si s tím rady. Co máme dělat?“ „Nevím, přijď za několik dní, pak ti řeknu.“ Představený tedy několik dní počkal a potom znovu svatého muže navštívil. „Otče, tak už víte, co máme dělat? V čem je problém?“ „Už to vím. Váš problém je tento: mezi vámi je Mesiáš, ale je v převleku a vy jste ho nepoznali.“ Představený kláštera nasedl opět do letadla a letěl domů. Tam svolal všechny řeholníky a řekl jim. „Svatý muž mi řekl toto – mezi námi je Mesiáš.“ Bratři se začali usmívat: „To bude nějaký omyl. Mesiáš a mezi námi? Kdo by to ale byl? Ten bratr, který neustále pomlouvá? Nebo ten, co neustále kritizuje? Nebo ten agresivní bratr?“ „To ale není všechno,“ řekl představený. „Svatý muž mi ještě řekl, že Mesiáš je v převleku. A jestliže Ježíš říká: Byl jsem ve vězení a navštívili jste mě, jestliže na sebe může vzít i tuto podobu, proč by podobným způsobem nemohl být i mezi námi? Co když na sebe vzal podobu právě toho bratra, který tak pomlouvá? Nebo kritizuje?“ „To je pravda,“ řekli bratři. „Ale který to tedy je?“ A situace v klášteře se začala měnit. Když jeden poprosil druhého o pomoc, ten mu okamžitě pomohl. Říkal si: „Co když je to Mesiáš, který mě prosí o pomoc?“ Ten, který tak pomlouval, už tolik nepomlouval. Kritik už nebyl tak kritický. Klášter začal opět vzkvétat. Přicházela nová duchovní povolání a turisté opět přijížděli na bohoslužby.

Co se stalo? Problémem mezi řeholníky byl hřích nelásky. Viděli na sobě jenom chyby. Jakmile ale začali ve druhých vidět Krista, situace se začala měnit. Když viděli ve druhých Mesiáše, klášter začal opět vzkvétat.

Mesiáš je mezi námi a je v nás! Na základě křtu! A jestliže je v nás Mesiáš, tak v nás není jenom on, ale celá Trojice. Tedy v naší duši na základě křtu žije nejenom Ježíš, ale i nebeský Otec a Duch svatý. Samozřejmě, že Trojice v nás žije do takové míry, do jaké jí to dovolíme. Ale Nejsvětější Trojice je v nás. Není to vždy lehké, vidět ve druhém Ježíše, ale on tam je. Když ve druhých budeme vidět Krista, naše vztahy se budou měnit.

Comments are closed.