Adorace

Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem. Televize Noe nabízí svým divákům přímý přenos eucharistické adorace. Středa 29.3. ve 20.00.

Comments are closed.