Adorace

Eucharistická adorace je příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem. TV Noe, středa 5. června ve 20.05.

Comments are closed.