Adorační den

Adorační den v naší uherčické farnosti začíná o dnešní slavnosti Narození sv. Jana Křtitele 24. června v 16.00, následuje svátostné požehnání v 17.30, modlitba sv. růžence a mše svatá v 18.00.

Comments are closed.