Advent

Nedělní slavností Ježíše Krista Krále končí starý církevní rok a vstupuje do roku nového, který začíná dobou adventní. Příští neděli již budeme slavit první neděli adventní, tak si dnes povězme něco o této době.

Slovo advent je odvozen z latinského adventus – příchod. Pro křesťany je tedy doba adventní dobou očekávání, dobou přípravy na příchod Mesiáše. Má to být doba ztišení a jakési revize duchovního života člověka. Aby se člověk oprostil od všech zbytečností ve svém životě a byl připraven přijmout do svého života přicházejícího Krista. „Hle stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mě“(Zj 3,20).

Počátek slavení adventu sahá až do 4.století, kdy se advent slaví v jižní Galii a ve Španělsku. Od 12.století se stává také oficiální začátkem církevního roku (do té doby začínal církevní rok Vánocemi).

Začátek adventní doby je pohyblivý a stanovuje se následovně. První neděle adventní je určena tak, aby čtvrtá připadla na poslední neděli před 25.prosincem. Liturgickou barvou adventu je fialová.

Charakteristickým vnějším symbolem doby adventní je věnec se čtyřmi svícemi. Tento věnec je symbolem vítězství a královské důstojnosti. Vavřínovým věncem byli v Římě také dekorováni vládcové. Adventní věnec je symbolem vítěze, krále a osvoboditele, který má přijít, Ježíše Krista. Svíce pak symbolizují světlo Kristovo, které přichází na svět aby porazilo temnotu hříchu. „Lid, který chodil v temnotách, uvidí veliké světlo“ (Iz 9,1). Počet svící pak udává počet adventních nedělí (každou neděli je zapálena jedna).

K době adventní neodmyslitelně patří i adventní písně, nebo-li roráty. Název roráty je odvozen z latinské písně „Rorate coeli de super…Rosu dejte nebesa, dejte nám spasitele…“, která pochází z 16.století z Francie. Texty těchto písní vychází především ze starozákonních textů prorockých a připomínají očekávání spásy, příchodu spasitele.

To jsou základní informace k době adventní a k jejím hlavním symbolům. Přejeme Vám požehnané prožití této doby, a také abychom otevřeli dveře svých srdcí a Kristus mohl vejít…

Comments are closed.