Afrika

V souvislosti s koronavirovou krizí, která podlomila existenční zázemí v mnoha afrických zemích, apelují afričtí biskupové sdružení ve své kontinentální organizaci (SECAM) na prominutí dluhů, jako na jedinou možnou cestu. Mnoho afrických zemí investuje většinu svých příjmů na splátky dluhů, které mají u různých mezinárodních subjektů. Promítá se to zpětně do jejich národního rozpočtu a schopnosti rozvíjet základní veřejné služby jako je zdravotnictví a vzdělání. Kardinál Philippe Ouédraogo (arcibiskup Ouagadougou, Burkina Faso), který stojí v čele Sdružení biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru (SECAM), proto vybídl v souvislosti s probíhající pandemií k rozsáhlému zrušení dluhu. www.vaticannews.va

Comments are closed.