Aleppo

Aleppo je jedním z nejvíce zničených syrských měst. Více než 60% obyvatel emigrovalo. Církev od začátku konfliktu přináší pomoc potřebným, bez ohledu na vyznávané náboženství. “V naší farnosti připravujeme balíčky s potravinami, pomáháme rodinám s placením účtů, kupujeme léky a financujeme nezbytné operace. Pečujeme také o lidi nakažené koronavirem, kteří bojují s nemocí ve svých domovech, protože systém lékařské péče je nedostačující,” vypočítává otec Alsabagh. Syrský františkán apeluje na všechny lidi dobré vůle s prosbou o modlitbu za mír v Sýrii a prosí také o konkrétní gesta milosrdenství, která umožní obyvatelům země přežít další měsíce.  www-vaticannews.va

Comments are closed.