Apoštol Petr

Filmový príbeh záveru života apoštola Petra, ktorý počas svojich posledných mesiacov vo väzení ovplyvnil životy desiatok vojakov, odsúdených a väzniteľov. Jeho silný príbeh odvahy, príbeh neochvejnej viery. Bol skutočne skalou, na ktorej Ježiš Kristus postavil svoju Cirkev. TV Lux, neděle 4. dubna ve 20.10.

Comments are closed.