Audience

Včerejší návštěva prezidenta Erdogana ve Vatikánu připadla přesně na 12. výročí vraždy italského misionáře dona Andrey Santora. Tento kněz římské diecéze, který v rámci programu fidei donum působil v Turecku, byl zabit při modlitbě v kostel P. Marie v tureckém Trabzonu 5. února 2006. Podle apoštolského vikáře Anatolie, mons. Paola Bizzetiho SJ, se situace v tomto městě od té doby příliš nezměnila. Ukazuje to třeba včerejší zápalná bomba vhozená na dvůr před farní kostel, dodává klidným hlasem, prozrazujícím, že nejde o nic nezvyklého (www.radiovaticana.cz).

Comments are closed.