Augustiniáni

Augustiniánská komunita v Brně připravila pro chlapce od 15 do 30 let zvláštní akci – možnost prožít víkend s novici v klášteře na Mendlově náměstí v Brně. Akce začíná v pátek večer 1. března 2019 v 18.00 hodin a končí v neděli 3. března po obědě. Jde o akci pro mladé, kteří jsou zvědaví a chtějí aspoň na chvíli zažít noviciát a řeholní život. Přihlášky na e-mail: angelolemme1953@hotmail.com, bližší informace tel. 733 622 242.

Comments are closed.