Autobusy

Odjezd autobusů na pohřeb pana jáhna Josefa Havláta je ve 13.00 z Uherčic i Velkých Němčic.

Comments are closed.