Bělorusko

„Je to velmi těžká chvíle pro Bělorusko. Po znovuzvolení prezidenta se zdá, že v ulicích města vládne válečná atmosféra. Jeden člověk zemřel, mnozí jsou zranění, jak mezi civilisty, tak mezi policisty. Modlím se za náš lid k Růžencové Madoně a Královně míru. Dnes jsem také vystoupil s výzvou k obyvatelstvu ke klidu a ke vzájemnému respektu. Vyzval jsem také k uspořádání kulatého stolu, aby se tato situace vyřešila dialogem. Je důležité spolu mluvit, protože strach z občanské války je veliký, což není dobré pro nikoho, ani pro vládu, ani pro lid. Jsme velice znepokojení a prosíme svět o modlitbu za mír v Bělorusku.“ Říká běloruský arcibiskup polské národnosti Tadeusz Kondrusiewicz. www.vaticannews.va

Comments are closed.