Benedikt XVI.

16. dubna se papež Benedikt dožívá 90 let. Při té příležitosti je možné sledovat dokument o životě tohoto papeže na TV Noe v neděli Zmrtvýchvstání Páně v 15.20.

Comments are closed.