Biblická hodina

Všechny zájemce srdečně zveme na biblickou hodinu do Křepic na faru na pátek 22. září. Začátek je ve 20.00, Bibli s sebou. Pokračujeme v úvahách nad evangeliem sv. Matouše.

Comments are closed.