Biblická hodina

Všechny zájemce srdečně zveme na biblickou hodinu na faru v Křepicích a to v pátek 9. března v 19.00. Pokračujeme v uvažování nad evangeliem sv. Matouše. Bibli s sebou.

Comments are closed.