Biblická hodina

Všechny zájemce zveme na biblickou hodinu do kostela ve Velkých Němčicích a to v pátek 16. srpna ve 20.00. Pokračujeme v zamýšlení se nad evangeliem sv. Marka. Bibli s sebou!

Comments are closed.