Biblická hodina

Další setkání nad Biblí se uskuteční na křepické faře v pátek 29.1. 2016 od 19.-20. hodin. Všechny zájemce srdečně zveme. Tentokrát nás bude zajímat třetí kapitola evangelia podle Matouše. Bibli s sebou!

Comments are closed.