Biblická hodina

Opět zveme srdečně všechny zájemce na biblickou hodinu, a to na křepickou faru v pátek 8.4. ve 20.00. Bibli s sebou - pokračujeme v povídání nad evangeliem svatého Matouše.

Comments are closed.