Biřmovanci

Se skupinou dospělých biřmovanců se sejdeme opět na uherčické faře v pondělí 22.6. v 19.30. Bibli s sebou.

Comments are closed.