Biřmovanci

V pátek 25.9. se po mši svaté opět sejdeme s biřmovanci. Budou oznámeny výsledky testu, a budeme dál pokračovat už v bezprostřední přípravě. Bibli a kytaru s sebou.

Comments are closed.