Biřmovanci

Setkání biřmovanců se koná v pátek 25. listopadu v kostele ve Velkých Němčicích v 19.00. Jedná se o skupinu mládeže. Bible s sebou.

Comments are closed.