Biřmovanci

Setkání biřmovanců se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince na faře ve Velkých Němčicích. Začátek je v 19.00. Bibli s sebou. Jedná se o skupinu dospělých. K přípravě na svátost biřmování je ještě možné se přihlásit.

Comments are closed.