Biřmovanci

Setkání biřmovanců - skupina mládeže - se koná v pátek 13. ledna v 19.00 v kostele. Bibli s sebou.

Comments are closed.