Biřmovanci

Setkání biřmovanců se koná ve čtvrtek 19. ledna na faře ve Velkých Němčicích. Jedná se o skupinu dospělých, Bibli s sebou.

Comments are closed.