Biřmovanci

Setkání biřmovanců se koná v pátek 27. ledna v kostele ve Velkých Němčicích v 19.00. Bibli s sebou. Jedná se o skupinu mládeže.

Comments are closed.