Biřmovanci

Další setkání biřmovanců - skupina mládeže - se koná v pátek 10. ledna v kostele ve Velkých Němčicích. Začátek je v 19.00, Bibli s sebou.

Comments are closed.