Biřmovanci

V pátek 3. března v Uherčicích po mši svaté se koná další setkání biřmovanců. Jedná se o skupinu dospělých. Bibli s sebou.

Comments are closed.