Biřmovanci

Po vánočních prázdninách pokračujeme opět v přípravě na přijetí svátosti biřmování. Mládež má setkání v pátek 9.1. v 19.00 v kostele v Uherčicích, skupina dospělých potom v pondělí 12.1. v 19.00 na faře. Bible s sebou!

Comments are closed.