Biřmovanci

Setkání biřmovanců se uskuteční v pátek 11. 11. v uherčickém kostele po mši svaté - jedná se o skupinu dospělých. Bibli s sebou.

Comments are closed.