Biřmovanci

Setkání biřmovanců (skupina dospělých) se koná ve čtvrtek 16. února na faře ve Velkých Němčicích v 19.00. Bibli s sebou.

Comments are closed.