Biřmovanci

Další setkání biřmovanců se koná v pátek 10. března v kostele ve Velkých Němčicích v 19.00. Jedná se o skupinu mládeže. Bibli s sebou.

Comments are closed.