Biřmovanci

Setkání biřmovanců - skupina dospělých - se koná ve čtvrtek 23. března v 19.00 na faře ve Velkých Němčicích. Bibli s sebou.

Comments are closed.