Biřmovanci

Setkání biřmovanců - skupina dospělých - se koná v pondělí 10. dubna na faře ve Velkých Němčicích. Začátek je v 19.30. Bibli s sebou.

Comments are closed.