Biřmovanci

Po Velikonocích pokračujeme opět v setkávání biřmovanců. Setkání pro mládež je v pátek 21. dubna v 17.30 v kostele. Bibli s sebou.

Comments are closed.